HĐND tỉnh giám sát việc thu hồi đất rừng tại huyện Chư Prông

Cập nhật 21/3/2019, 07:03:08

Ngày 19/3, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chư Prông về việc tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn huyện Chư Prông từ tháng 3 năm 2017 đến nay.

Trước khi rà soát, huyện Chư Prông có hơn 100 nghìn ha đất lâm nghiệp, với 3 loại rừng. Sau khi rà soát địa phương còn gần 77 nghìn ha. Những năm qua, huyện Chư Prông đã triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời tích cực làm tốt công tác phát triển rừng. Tính từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2019, diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã kê khai để thu hồi là trên 1.227 ha, đạt 91,7% kế hoạch của huyện. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng tuyên truyền nhân dân không tiếp tục phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp trái phép; tổ chức kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng; quản lý chặt chẽ diện tích nương rẫy cũ của các hộ gia đình sống ở gần rừng và liền rừng.

Kết luận buổi làm việc, bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Chư Prông cần tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân; cần chọn lọc các loại giống cây phù hợp để đảm bảo việc trồng rừng cũng như phát triển kinh tế để giúp người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số: tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống và an tâm gắn bó với rừng. Trước đó, Đoàn giám sát cũng đã kiểm tra thực tế công tác tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng tại tiểu khu 973 xã Ia Piơr.

CTV Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)


Lượt xem: 23

Trả lời