HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đối với các sở ngành liên quan

Cập nhật 17/5/2022, 18:05:21

Ngày 17/5 tại Hội trường 2/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đ/c Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 -2020” đối với các sở ngành của tỉnh.

Đ/c Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phát biểu tại buổi giám sát.

Từ kết quả thực tiễn giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các sở, ngành liên quan và Liên minh Hợp tác xã, nhằm đánh giá cụ thể những kết quả đạt được; làm rõ những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

Nhiều vấn đề được phân tích, thảo luận khá kỹ tại buổi giám sát, như những vướng mắc về đất đai, nhân lực, nguồn vốn, hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng thấp; chuỗi liên kết chưa bền vững; ứng dụng tiến bộ khoa học còn gặp khó khăn; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả nhưng chưa có sự lan tỏa; các dự án về nông nghiệp, nông thôn chưa thu hút được đồng bào dân tộc thiểu số; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; một số cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh chưa đi vào thực tế cuộc sống…

Phát biểu tại buổi giám sát, đ/c Hồ Văn Niên đánh giá cao những giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà các sở, ngành triển khai thực hiện trong thời gian qua, nhất là đã phân được vùng, lĩnh vực nhằm phát huy lợi thế và thuận lợi trong liên kết vùng. Tuy nhiên, cần phải làm rõ nhiều vướng mắc, bất cập, đơn cử như:

Đ/c Hồ Văn Niên nói: “Một vấn đề rất lớn là chúng ta chưa làm theo qui hoạch. Cái này tôi nói rất nhiều, mặc dù Nghị quyết có nhưng chúng ta không làm theo, dẫn tới tình trạng để cho người nông dân tự trồng, tự chăn nuôi. Chính vì thế Nhà nước không quản lý được, nên thiệt hại bao giờ cũng quay trở về người đầu tiên.

Có 400 HTX, nhưng 80% là HTX NN. Nhưng để gọi là hoạt động hiệu quả thì chỉ có 10% –  không bao nhiêu cả! Nhưng mà nếu không quan tâm, cứ để như lâu nay bà con, các HTX tự bơi thì sau này sẽ còn kéo cả vai trò của Liên minh HTX xuống”.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới, đ/c Hồ Văn Niên lưu ý: Phải làm cho được qui hoạch về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi gắn với phát triển cây, con phù hợp và không để ảnh hưởng đến môi trường; đẩy mạnh mô hình OCOP để đa dạng hóa sản phẩm, bởi đối với Gia Lai, nông nghiệp vẫn là nền kinh tế chủ lực, nhưng phải theo một hình thái mới, hiện đại, chất lượng cao và gắn với phát triển du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Đ/c Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Chúng ta có 4 chương trình trọng tâm của ĐH Đảng bộ tỉnh, trong đó có 2 chương trình gắn với nông nghiệp, một là NN chất lượng cao gắn với CN chế biến và du lịch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế cho người dân sống gần rừng, và hai chương trình bổ trợ cũng là các chương trình trọng tâm, là phát triển đội ngũ CB trong đó có đội ngũ CB ngành nông nghiệp, CB nghiên cứu khoa học…và chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó cũng có nông nghiệp. Trong 4 chương trình chúng ta xây dựng thì 2 chương trình là ngành nông nghiệp còn 2 chương trình bổ trợ”.

Những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, từng ngành sẽ được đoàn giám sát của HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Trung ương, tỉnh sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để có những cơ chế, chính sách phù hợp và đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở tỉnh ta.

Minh Thanh, Ksor Tuối


Lượt xem: 11

Trả lời