HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) Khai mạc Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề)

Cập nhật 18/10/2021, 11:10:40

Sáng nay (18.10), tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã Khai mạc Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) với sự tham dự của 67/71 đại biểu HĐND tỉnh và 28 đại biểu khách mời.
Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Khai mạc Kỳ họp.

 Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là Kỳ họp (chuyên đề) để giải quyết công việc theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu bổ sung 03 Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, sẽ xem xét, quyết định 04 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh gồm: Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2); thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2021 (lần 2); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh; cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đây là những công việc hết sức cần thiết, cần được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để triển khai, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân tỉnh nhà; là một bước quan trọng để các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh sớm được thực hiện trong thời gian tới. Các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu khách mời tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng đã đề ra của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII”.

Dưới sự chủ trì của chủ tọa Kỳ họp, trong sáng nay, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình trình HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) về  miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Đỗ Việt Hưng – Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động nhận nhiệm vụ công tác khác. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Đỗ Việt Hưng.

Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) đã bầu bổ sung 03 Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tiếp đó, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) về bầu bổ sung 03 Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm: Ông Nguyễn Văn Lộc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Bá Thạch – Giám đốc Sở Xây dựng. Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín và căn cứ kết quả bầu bổ sung, các ông: Nguyễn Văn Lộc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Bá Thạch – Giám đốc Sở Xây dựng đã trúng cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XII ( nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu rất cao.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã tặng hoa chúc mừng 03 tân Ủy viên UBND tỉnh khóa XII ( nhiệm kỳ 2021-2026).

Thông tin chi tiết về Kỳ họp thứ Ba ( chuyên đề) – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ được chúng tôi phản ảnh chi tiết trong bản tin sau.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 19

Trả lời