HĐND Huyện Kbang tổ chức Kỳ họp lần thứ Tám

Cập nhật 31/8/2022, 15:08:17

HĐND huyện Kbang khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-202 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề).

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, với kế hoạch vốn 194 tỷ 847 triệu đồng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 140 tỷ đồng; chương trình xây dựng NTM gần 55 tỷ đồng; Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện với số vốn hơn 42 tỷ đồng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 27,6 tỷ đồng; Chương trình xây dựng NTM  hơn 14,3 tỷ đồng. Đây là những Nghị quyết mang tính chiến lược đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện Kbang./.

CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)


Lượt xem: 10

Trả lời