HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Kbang

Cập nhật 07/1/2023, 08:01:41

Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Kbang vừa có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đắk Hlơ và xã Nghĩa An sau Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XII và sau Kỳ họp thứ 10 – HĐND huyện Kbang khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 9-HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 10 – HĐND huyện Kbang, kết hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước, các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: những bất cập trong công tác điều tra hộ nghèo; mức đóng bảo hiểm y tế của người dân; sau khi đạt NTM, nhiều cơ sở hạ tầng không được đầu tư, nâng cấp, chưa đáp ứng theo tiêu chí quy định; cần đầu tư thủy lợi cho các xã phía Nam huyện; sớm hỗ trợ thiệt hại cho hộ chăn nuôi có gia súc bị viêm da nổi cục; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan đến đất đai giải quyết cho người dân quá chậm; và các chế độ liên quan đến người làm công tác y tế thôn bàn, người cao tuổi ở thôn, làng…. Cùng với giải trình những kiến nghị thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Kbang đã nghi nhận những nội dung kiến nghị và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

CTV Hồng Hạnh (Huyện bang)

 


Lượt xem: 3

Trả lời