Giám sát Công tác quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại Chư Păh

Cập nhật 31/10/2013, 07:10:27

Ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Dương Văn Tuấn – Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát tại huyện Chư Păh xung quanh công tác quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

   

Đoàn Giám sát Công tác quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại Chư Păh

    

Những năm qua, số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện Chư Păh ngày càng tăng, chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay, tại địa phương đã tăng thêm 18 cơ sở kinh doanh Internet, 4 cơ sở photocoppy, 8 cơ sở kinh doanh mua bán điện thoại di động; cấp đổi và cấp mới 14 cơ sở kinh doanh karaoke…. Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, huyện Chư Păh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các ban ngành liên quan thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay địa phương gặp phải đó là nhiều văn bản hướng dẫn xử phạt của các cấp ngành còn chồng chéo, do đó khi áp dụng vào thực tế thiếu sức răn đe và thiếu tính thuyết phục.

Tại huyện Chư Păh Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất một vài cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke và điểm truy cập Internet công cộng tại thị trấn Phú Hòa…./.

 

Đoàn Bình


Lượt xem: 74

Trả lời