Giảm 67 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ

Cập nhật 28/6/2022, 10:06:37

Nhờ các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp mà 6 tháng đầu năm 2022, số vụ vi phạm Luật Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra, kiểm soát, ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và các địa phương đã phát hiện 169 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 67 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Qua đó, đã tịch thu 122 phương tiện, trên 270 m3 gỗ các loại; đồng thời, tiến hành xử lý hình sự 11 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 68 vụ và thu nộp ngân sách Nhà nước gần 670 triệu đồng.

Mặc dù, tình hình vi phạm các quy định trong công tác quản lý bảo vệ rừng giảm so với cùng kỳ song theo đánh giá của các địa phương thì vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, đòi hỏi các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư để huy động người dân cùng tham gia giữ rừng; đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc”./.

 Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 4

Trả lời