Giai đoạn 2023-2025, Gia Lai dự kiến bố trí ổn định chỗ ở cho trên 3 nghìn hộ dân

Cập nhật 16/12/2022, 15:12:05

Theo chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở NN & PTNT xây dựng, toàn tỉnh sẽ có 28 dự án ổn định dân cư được triển khai.

Trong đó: Vùng thiên tai 08 dự án; dân cư vùng biên giới 04 dự án và dân cư vùng đặc biệt khó khăn 13 dự án, dân di cư tự do chưa được đầu tư của nhà nước 03 dự án. Theo kế hoạch, các dự án được triển khai theo mô hình tập trung, xen ghép và ổn định tại chỗ. Dự kiến có trên 3 nghìn hộ cần được sắp xếp bố trí chỗ ở ổn định. Bên cạnh đó, Sở NN & PTNT cũng đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lựa chọn các dự án bố trí dân cư cấp bách năm 2022 đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 trên địa bàn.

   Ngọc Hà, Phi Long


Lượt xem: 5

Trả lời