Giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Gia Lai chi hơn 65 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng

Cập nhật 26/8/2022, 16:08:40

Trong giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai trồng mới được hơn 25.000 ha rừng. Trong đó, gần 9.000 ha rừng trồng trong diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ.

Dù nguồn ngân sách Trung ương không phân bổ song tỉnh Gia Lai đã bố trí nguồn vốn chi hơn 65 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân tham gia trồng rừng. Đối với diện tích trồng rừng trong quy hoạch, tỷ lệ cây sống đạt theo yêu cầu là gần 7.200 ha và diện tích tỷ lệ cây sống dưới 50% là trên 1.700 ha. Trong năm 2022, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai kế hoạch trồng mới 8.000 ha rừng mỗi năm theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025. Song việc thay đổi chính sách hỗ trợ đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương trong việc vận động người dân kê khai đất rừng đã lấn chiếm để triển khai trồng rừng./.

Đức Hải – Huy Toàn


Lượt xem:

Trả lời