Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai triển khai 04 dự án đầu tư công trong lĩnh vực  Khoa học và Công nghệ

Cập nhật 31/1/2023, 08:01:12

Thực hiện Đề án nâng cao năng lực, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai triển khai 04 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 105 tỷ đồng.

 Trong đó: Dự án “Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng”, với kinh phí 20 tỷ đồng; Dự án “Đầu tư phát triển giống cây trồng – vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ, hợp phần 2”, với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm đầu tư “Mua sắm bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, phục vụ phân tích đất thổ nhưỡng” cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Việc triển khai các dự án trên nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thúy Diện,  Minh Trung


Lượt xem: 6

Trả lời