Gia Lai ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch

Cập nhật 14/11/2022, 12:11:46

Những năm gần đây, công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch được các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, trong đó ưu tiên huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách đầu tư đường giao thông đến các điểm, khu du lịch đã được quy hoạch.

Giai đoạn 2017-2022, tổng vốn đầu tư hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai là hơn 245 tỷ đồng, tập trung vào những điểm du lịch trọng yếu có khả năng khai thác nhanh cũng như khả năng thu hút, kêu gọi đầu tư. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh đã thu hút, kêu gọi được 29 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn đăng ký 9.407 tỷ đồng. Đặc biệt, cuối tháng 5/2022, tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và đã ký kết 3 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn 26.700 tỷ đồng gồm: Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện Ia Grai; Dự án khu du lịch sinh thái suối đá cổ Ia Ly tại huyện Chư Păh; Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Ayun Hạ tại huyện Phú Thiện. Thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư vào các dự án trên các lĩnh vực có lợi thế; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường cho các thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động du lịch và xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch./.

Trương Trang – Phi Long


Lượt xem:

Trả lời