Gia Lai: Tỷ lệ mắc sốt rét giảm từ 1,47% xuống còn 0,6%

Cập nhật 24/6/2022, 14:06:36

Theo số liệu thống kê của ngành Y tế tỉnh Gia Lai trong những năm gần đây, số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét giảm đáng kể, không có bệnh nhân sốt rét ác tính hay tử vong, đó là kết quả khả quan trong công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015 trở lại đây, công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến, tỷ lệ người mắc bệnh giảm đáng kể. Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào bị sốt rét ác tính, tử vong, bệnh nhân sốt rét giảm trung bình 0,14%/năm. Cụ thể tỷ lệ mắc sốt rét/1000 dân giảm từ 1,47 (năm 2015) xuống còn 0,6 (năm 2021) và từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh không có trường hợp tử vong do sốt rét. Tuy nhiên, để hoạt động phòng chống sốt rét ở cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả, các cơ sở y tế cần cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và xây dựng kế hoạch cụ thể để hướng dẫn các đơn vị thực hiện phòng, chống dịch bệnh một cách đồng bộ. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống sốt rét luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế thôn, bản đẩy mạnh tuyên truyền người dân đi rừng ngủ rẫy, phải nâng cao ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời