Gia Lai – Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt hơn 30.735 tỷ đồng

Cập nhật 13/6/2019, 14:06:49

Số liệu công bố từ Sở Công thương Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong toàn tỉnh ước đạt hơn 30.735 tỷ đồng; đạt hơn 45% kế hoạch và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó riêng tháng 6 ước đạt 5.405 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng 5 và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể trong 6 tháng, kinh tế Nhà nước ước đạt hơn 969 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,15%); kinh tế tập thể đạt 8,06 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,03%); kinh tế cá thể đạt hơn 13.947 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 45,38%); và kinh tế tư nhân đạt cao nhất với hơn 15.811 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 54,44%). Nhờ dịp Tết Nguyên đán và các kỳ nghỉ lễ nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá, tuy nhiên vẫn chưa vượt trên 50% kế hoạch năm. Để đảm bảo mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm 2019 đạt 68.000 tỷ đồng, ngành Công thương Gia Lai sẽ tích cực tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó chú trọng phát triển thị trường bán lẻ gắn với phát triển bền vững; đẩy mạnh các hoạt động gắn kết lưu thông, liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa; cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại bán lẻ; đồng thời đa dạng hóa các kênh phân phối và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử./.

 Mỹ Tiến, Huy Toàn


Lượt xem: 12

Trả lời