Gia Lai – Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2018

Cập nhật 24/4/2019, 15:04:57

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới của Gia Lai 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 34 triệu USD; giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu sắn lát, hạt điều và gỗ… giảm mạnh. Để góp phần tích cực thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, Sở Công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận thị trường Campuchia, giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch thâm nhập hàng hóa mang tính cạnh tranh và bền vững. Đồng thời, Hải quan khu vực cửa khẩu cũng sẽ thực hiện các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; thương mại biên giới…; qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, thúc đẩy và thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh./.

 Mỹ Tiến, Thanh Sáng


Lượt xem: 11

Trả lời