Gia Lai tiếp tục hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 11/1/2019, 14:01:23

Để đảm bảo điện thắp sáng cho người dân trên địa bàn tỉnh, Điện lực Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn đến những vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh Gia Lai vẫn còn khoảng 1% số hộ dân chưa có điện và tập trung vào những khu dân cư tự phát bởi người dân di cư tự do. Để đảm bảo điện thắp sáng cho người dân trên địa bàn tỉnh, Điện lực Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn đến những vùng sâu, vùng xa. Theo đó, trong thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai các dự án cấp điện như dự án KFW3 (sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng tái thiết Đức) gồm: 192,1 km đường dây trung áp, 213 km đường dây hạ áp, 86 Trạm biến áp với tổng dung lượng 15.740kVA, 864 công tơ, 47 thiết bị đóng cắt. Tổng giá trị đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2019./.

Mỹ Tiến, Cao Duy


Lượt xem: 14

Trả lời