Gia Lai tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo

Cập nhật 09/12/2019, 10:12:36

 Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, thời gian qua tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền.

Qua đó, truyền tải nhiều thông tin giúp người dân nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo, cùng với đó tư tưởng ỷ lại vào các chương trình, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước của một bộ phận người dân giảm dần, nhiều hộ đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Nhờ vậy trong năm 2019 toàn tỉnh có 11.183 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,04%, giảm 3,0% so với năm 2018./.

Lê Thư, Minh Trí


Lượt xem: 16

Trả lời