Gia Lai sơ kết 3 năm triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (2021-2023)

Cập nhật 06/10/2023, 11:10:37

Sáng nay (6/10), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoan 2021-2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh. Gia Lai đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có 546 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 71,84%. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 449/759 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 59,16%. Từ nay đến cuối năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo phấn đấu trình UBND tỉnh xem xét công nhận mới 20 trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch được giao. Đây cũng là thách thức lớn của ngành và các địa phương vì hiện nay công tác xây dựng trường chuẩn, việc công nhận lại trường chuẩn và giữ chuẩn còn đặt ra rất nhiều khó khăn do các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cao hơn. Hầu hết các trường đạt chuẩn trước đây theo tiêu chuẩn cũ nên các điều kiện cơ sở vật chất không còn đáp ứng với tiêu chuẩn mới, việc công nhận lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn kinh phí còn hạn chế. Hội nghị đã tập trung làm rõ những khó khăn, bất cập hiện nay để có những giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn theo đúng tiến độ, lộ trình đã đăng ký, đảm bảo chuẩn thực, đồng bộ về trình độ, cơ sở vật chất; chuẩn về dạy học và chuẩn về đánh giá./.

Kim Châu – Phi Long

 


Lượt xem: 9

Trả lời