Gia Lai quan tâm mở rộng hoạt động nghề công tác xã hội.

Cập nhật 14/1/2018, 14:01:06

Nghề công tác xã hội là một nghề mới với chức năng hướng đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, trợ giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên hòa nhập đời sống cộng  đồng.

Nhằm triển khai hoạt động nghề công tác xã hội, Phòng công tác xã hội đã được thành lập năm 2012, trực thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Là một ngành nghề mới, để trợ giúp cho các đối tượng khó khăn, đội ngũ cán bộ nhân viên của phòng đã đến cơ sở tuyên truyền về chức năng ngành nghề, phối kết hợp với chính quyền địa phương sở tại thu thập thông tin những đối tượng yếu thế để trợ giúp. Trong năm 2017, Phòng đã giải quyết và tạo điều kiện cho 18 đối tượng là trẻ em và người già cô đơn đưa về nuôi dưỡng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Khi các đối tượng yếu thế gặp khó khăn hoặc bất trắc trong cuộc sống, thì liên lạc với Phòng công tác xã hội, cán bộ của phòng sẽ đến trực tiếp thực tế hỗ trợ, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết sự việc, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các đối tượng khó khăn ổn định trong cuộc sống./.

Ngọc Ánh, Đặng Trà


Lượt xem: 20

Trả lời