Gia Lai phấn đấu giảm 2-3%/năm số cặp tảo hôn

Cập nhật 27/10/2022, 09:10:32

 Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) trong vùng DTTS” giai đoạn 2016 – 2020 đã được tỉnh Gia Lai triển khai rộng khắp các thôn, làng, mang lại hiệu quả tích cực, các trường hợp tảo hôn và HNCHT giảm qua từng năm.

 Theo báo cáo từ Ban Dân tộc tỉnh, Đề án đã có kết quả khả quan khi tỷ lệ tảo hôn giảm được 0,34% (từ 1.132 vụ tảo hôn năm 2015 xuống 869 vụ năm 2020). Giai đoạn này, xuất hiện nhiều điểm sáng trong thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn, HNCHT như các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Kbang. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 492/KH-UBND về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS giai đoạn 2021 – 2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Đề án nhằm giảm bình quân 2-3%/năm số cặp tảo hôn và 3-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn DTTS có tỉ lệ tảo hôn, HNCHT cao. Phấn đấu đến năm 2025, ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS./.

Trương Trang, Minh Trung


Lượt xem: 5

Trả lời