Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 500 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao.

Cập nhật 06/12/2018, 15:12:49

 Theo kế hoạch đến năm 2020, tỉnh Gia Lai phấn đấu sẽ có 500 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao (CNC). Trong đó, hình thành và công nhận vùng sản xuất rau ứng dụng CNC quy mô 100 ha; vùng sản xuất lúa hữu cơ 200 ha và vùng sản xuất hồ tiêu hữu cơ 200 ha.

Với mục tiêu phấn đấu sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC chiếm 3 -5% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trong lộ trình thực hiện ứng dụng CNC vào nông nghiệp nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư theo chuỗi liên kết, phát triển thương mại – dịch vụ nông sản nhằm nâng cao giá trị nông sản và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu.

Thúy Diện, Minh Trung


Lượt xem: 22

Trả lời