Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 126 hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật 24/2/2018, 16:02:47

Tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 126 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó có trên 60% số HTX nông nghiệp hoạt động khá giỏi, hạ thấp tỷ lệ HTX trung bình và xóa HTX yếu kém.

 Để làm được điều này, Gia Lai tập trung xây dựng từng HTX kiểu mới với ban quản trị bao gồm những người có kỹ năng lao động nông nghiệp, có khả năng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật và năng động trong quá trình tìm đầu ra cho sản phẩm mình sản xuất. Bên cạnh đó, mỗi HTX kiểu mới, sản xuất và thị trường tiêu thụ phải gắn chặt với nhau, để công sức lao động của từng thành viên phát huy hiệu quả tốt nhất và người lao động nông nghiệp ngày càng có thu nhập cao hơn./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 31

Trả lời