Gia Lai phấn đấu Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt trên 90,92%

Cập nhật 18/10/2021, 09:10:34

Năm 2020, Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC của tỉnh Gia Lai đạt 90,92%. Với nhiều giải pháp đã và đang được thực hiện đồng bộ, tỉnh phấn đấu trong năm 2021 này tiếp tục giữ vững hoặc nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc việc tổ chức giải quyết TTHC so với năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại vị trí thuận tiện, khoa học để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; đồng thời cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi của TTHC khi có quyết định công bố của UBND tỉnh. Bên cạnh đó thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa những TTHC rườm rà, phức tạp; hoặc đề xuất bổ sung loại giấy tờ cần thiết vào trong quy định, đặc biệt tránh tình trạng công chức giải quyết tự ý đòi bổ sung thêm các giấy tờ khác ngoài quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức trong việc lập hồ sơ, TTHC. Thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định trong giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là về thành phần hồ sơ, mức phí/lệ phí và thời hạn giải quyết./.

Thiên Thanh, Minh Trung


Lượt xem: 5

Trả lời