Gia Lai nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp- công nghệ cao.

Cập nhật 13/7/2018, 09:07:05

Với tiềm năng về đất đai và thế mạnh phát triển cây công nghiệp dài ngày tại địa phương, Gia Lai rất thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp – công nghệ cao.

Gia Lai đang triển khai xây dựng cánh đồng lớn với tổng diện tích khoảng 18.000 ha cho 5 loại cây trồng chính đó là: Cà phê 3.700 ha, mía 5.000 ha, sắn 5.000 ha, lúa nước 3.700 ha và hồ tiêu 500 ha. Cùng với đó, định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai từ năm 2020 và những năm tiếp theo là tập trung đẩy mạnh phát triển một số lĩnh vực cụ thể như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ nông nghiệp, năng lượng sạch- tái tạo, du lịch, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh liên kết trong và ngoài nước. Đây là cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp – công nghệ cao vào Gia Lai./.

Ngọc Ánh, Duy Linh


Lượt xem: 19

Trả lời