Gia Lai – Hơn 3.200 nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật 05/12/2019, 08:12:43

Xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải thiện đời sống hộ nghèo là mục tiêu quan trọng trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên với không ít các địa phương, nhất là những địa phương thuộc diện nghèo, đó là một thách thức. 

Tại Gia Lai, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tập trung nguồn lực xóa được 3.208 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời cũng đã có 135.508 nhà ở của hộ nghèo được xây mới, cải tạo đạt chuẩn. Kết quả, đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 97 trong tổng số 184 xã xây dựng NTM của tỉnh đã đạt chuẩn về tiêu chí số 9 là tiêu chí nhà ở dân cư (tăng 91 xã so với năm 2011 và tăng 32 xã so với cuối năm 2015). Bên cạnh việc hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn giúp người nghèo phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới./.

Mỹ Tiến, Minh Trung


Lượt xem: 18

Trả lời