Gia Lai hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương đúng tiến độ

Cập nhật 13/8/2022, 13:08:30

Đến hết ngày 12/8/2022, 25/25 đơn vị Đoàn TN cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn Gia Lai đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng tiến độ đã đề ra.

 Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các đơn vị đều bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo; quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn; phát huy tính dân chủ, trí tuệ của ban chấp hành. Công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của đại hội. Nhiều ý kiến góp ý mang tính xây dựng, đóng góp văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp. Ban chấp hành khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những người trẻ đại diện cho tiếng nói của thanh niên. Thành công của đại hội đoàn cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, dự kiến vào trung tuần tháng 10/2022.

Đức Thành


Lượt xem: 14

Trả lời