Gia Lai hiện còn 21,7% số thẻ căn cước công dân (CCCD) đã cấp cho người dân nhưng chưa đồng bộ với dữ liệu BHYT

Cập nhật 19/5/2023, 11:05:58

Đến nay đã có 239/250 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID (áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

Qua thống kê, số lượng thẻ CCCD gắn chíp được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp là trên 957.000 thẻ, chiếm tỷ lệ 78,3% trên tổng số hơn 1,22 triệu người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh còn 21,7% số thẻ CCCD đã cấp cho người dân nhưng chưa đồng bộ với dữ liệu BHYT, gây khó khăn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH. Vấn đề này đang tiếp tục được Công an tỉnh Gia Lai và BHXH tỉnh phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH./.

Thiên Thanh – Bá Bính


Lượt xem: 2

Trả lời