Gia Lai hiện có 311 sản phẩm OCOP

Cập nhật 04/10/2023, 09:10:14

Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã xây dựng được 311 sản phẩm OCOP, trong đó có 49 sản phẩm đạt 4 sao, 262 sản phẩm đạt 3 sao.

Để tiếp tục phát triển mạnh các sản phẩm OCOP chất lượng, mang thương hiệu đặc sản từng vùng miền, trong năm 2023, tỉnh Gia Lai ước tính nguồn lực đầu tư phát triển sản phẩm khoảng hơn 7.217 tỷ đồng. Trong đó, vốn Ngân sách Trung ương bố trí hơn 364 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương các cấp hơn 400,7 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 1.179 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 3.410 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 1.075 tỷ đồng và vốn huy động từ người dân và cộng đồng hơn 787 tỷ đồng.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 3

Trả lời