Gia Lai giải ngân vốn đầu tư công đạt 9,51%

Cập nhật 04/6/2023, 07:06:47

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là trên 4.029 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương trên 2.091 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương gần 1.938 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/5/2023, toàn tỉnh đã giải ngân 383,16 tỷ đồng, đạt 9,51% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 308,25 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương giải ngân 74,91 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội tính đến ngày 24/5/2023 mới giải ngân được 6,82/362 tỷ đồng đạt 2,1%.

Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khá như: Tp. Pleiku, thị xã Ayun Pa, Chư Sê và huyện Mang Yang. Những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp gồm các huyện: Chư Prông, Chư Pưh, Ia Pa, Đak Pơ, Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở NN&PTNT./.

 

Lệ Xuân – R’Piên


Lượt xem: 4

Trả lời