Gia Lai: Đánh giá giữa kỳ dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012-2016

Cập nhật 02/8/2014, 08:08:00

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và một số khó khăn, hạn chế sau hơn 1 năm triển khai thực hiện dự án Bạn hữu trẻ em (giai đoạn 2012-2016) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sáng 1/8, tại Tp.Pleiku, Ban quản lý dự án đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ và thông qua các hoạt động ưu tiên giai đoạn 2015-2016.

 

Đánh giá giữa kỳ dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012-2016

Dự án Bạn hữu trẻ em (giai đoạn 2012-2016) được UNICEF tài trợ tại 4 huyện gồm: MangYang, Kbang, KôngChro và Krông Pa. Đây là những huyện nghèo nhất của tỉnh Gia Lai với đông người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án được chính thức khởi động từ tháng 6/2013 với 4 hợp phần chính là: Chính sách xã hội; Bảo vệ trẻ em, Vì sự sống còn và phát triển trẻ em, cùng hợp phần giáo dục với tổng chỉ tiêu tài chính của dự án từ năm 2012-2014 là gần 30 tỉ đồng. Nhìn chung, những hoạt động của dự án cơ bản đạt được yêu cầu và kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh thông qua việc hỗ trợ cho công tác quản lý, tư vấn chính sách và pháp luật, giám sát chính sách và phát triển năng lực ở các cấp phù hợp với trẻ em, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cải thiện chất lượng giáo dục, điều kiện chăm sóc trẻ em, đặc biệt là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ quyền cho trẻ em bị thiệt thòi, trẻ em khuyết tật… Để triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả cao hơn trong những năm còn lại, Gia Lai kiến nghị UNICEF tại Việt Nam cấp kinh phí kịp thời cho dự án, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cũng như quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động, nhất là lĩnh vực giáo dục, đồng thời mở rộng số xã được thụ hưởng tại 4 huyện để thêm nhiều phụ nữ và trẻ em vùng khó được hưởng lợi./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 113

Trả lời