Gia Lai đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2023

Cập nhật 08/2/2023, 17:02:58

Nhờ triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình công tác tuyển quân nên tỉnh Gia Lai không chỉ đảm bảo về chỉ tiêu mà chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2023 cũng được nâng lên.

Năm 2023, tỉnh Gia Lai có 2.650 thanh niên nhập ngũ; trong đó, 2.250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các bước, theo đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thượng tá Trần Thế Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku cho biết: “Ban Chỉ quân sự thành phố đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên thì các địa phương, đơn vị đã triển khai đúng quy trình trong việc xét duyệt chính trị, xét duyệt thực lực và sơ tuyển sức khỏe. Nhờ triển khai đồng bộ các cái giải pháp nên chất lượng công tác tuyển chọn gọi công nhân ngũ năm 2023 cao hơn năm 2022 kể 3 tiêu chí về sức khỏe, về trình độ văn hóa và về chất lượng chính trị”.

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cũng cho biết: “Ngay từ đầu thì Thường trực, Ban Thường vụ đã có những quán triệt, trên cơ sở đó giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng giao Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn rà soát, lên danh sách số lượng theo chỉ tiêu. Trên cơ sở đó phối kết hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị để gặp mặt, tuyên truyền, vận động, thăm hỏi; từ đó tạo sự yên tâm và tạo nhận thức đúng trong việc thanh niên lên đường nhập ngũ. Chính vì thế mà liên tục nhiều năm nay huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra”.

Tại Gia Lai, theo thống kê, đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 thì trình độ học vấn cấp 2 và cấp 3 đạt hơn 93%; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học chiếm 2,15%; sức khỏe, loại 1 và 2 chiếm gần 60%. Đặc biệt, 30% thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đối với 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân chất lượng cũng được đánh giá cao hơn các năm trước về trình độ học vấn và sức khỏe.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Giang, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 nhận xét: “Qua thâm nhập, kiểm tra hồ sơ thì tôi thấy đối với chất lượng tuyển quân năm 2023 của tỉnh Gia Lai thì đảm bảo và cao hơn các năm trước; đặc biệt là về chất lượng đại học cũng như chất lượng chính trị và sức khỏe của thanh niên. Đơn vị cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng nhận và huấn luyện chiến sĩ mới”.

Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Gia Lai nói: “Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho HĐNV quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ khâu sơ tuyển, khám tuyển và xét duyệt thực lực chính trị cho công dân trước khi nhập ngũ. Chính vì vậy mà chất lượng của công tác tuyển quân năm 2023 được tốt hơn”./.

Nhóm PVTS


Lượt xem: 92

Trả lời