Gia Lai đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ

Cập nhật 07/9/2023, 15:09:12

Đến nay, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ.

Để phát huy những tiện ích và nhân rộng việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng việc duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bố trí đầy đủ phương tiện tuyên truyền, máy tính kết nối mạng Internet, máy scan và cán bộ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại 220/220 UBND cấp xã. Nhờ vậy giúp người dân dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các tiện ích của Đề án 06 và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 21/7/2023 đến ngày 20/8/2023, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết trên 37.920 hồ sơ, trong đó gần 24.500 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, chiếm 64%, tăng 3% so với tháng 7/2023. Để triển khai 02  nhóm dịch vụ công liên thông theo Đề án 06 của Chính phủ kể từ ngày 10/7/2023, Sở Tư pháp đã cấp 458 tài khoản ký số cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác cấp Giấy khai sinh, Trích lục khai tử bản điện tử./.

Thiên Thanh – Ksor Tuối


Lượt xem: 6

Trả lời