Gia Lai: Có trên 20 di tích lịch sử văn hóa có giá trị

Cập nhật 24/8/2017, 07:08:26

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 20 di tích lịch sử văn hóa ở các huyện, thị, thành phố, trong đó có 05 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 08 di tích được xếp hạng cấp quốc gia.

Song song với những di tích đã được công nhận, xếp hạng thì hiện công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất phương án bảo tồn đang được các địa phương của tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện. Do đó, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về văn hóa, danh nhân văn hóa được tập trung nghiên cứu và đang được áp dụng vào thực tiễn nhằm bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa của địa phương./.

Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 919

Trả lời