Gia Lai có 40 trường ngoài công lập

Cập nhật 08/11/2019, 16:11:56

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đồng thời nhằm kêu gọi thu hút đầu tư đối với lĩnh vực, thời gian qua, tỉnh Gia Lai tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục ngoài công lập được xây dựng và phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh có 41 trường ngoài công lập với tổng số học sinh hơn 19 ngàn học sinh. Trong đó, trường mầm non chiếm đa số với 37 trường đáp ứng nhu cầu của hơn 17.600 trẻ. Song song với chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư, về mặt chuyên môn, Sở GD – ĐT tăng cường quản lý chặt chẽ về mặt chuyên môn để những cơ sở này phát huy năng lực, hỗ trợ tích cực đối với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương./.

Hoà Giang, Viễn Khánh


Lượt xem: 8

Trả lời