Gia Lai có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Cập nhật 24/2/2018, 16:02:05

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định về việc công nhận 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

19 xã được công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 gồm xã Gào, Chư Á, Ia Kênh TP Pleiku; xã Ia Hrung, Ia Yok huyện Ia Grai; xã Nghĩa Hưng, Ia Nhin huyện Chư Pah; xã Đăk Djrăng huyện Mang Yang; xã Thành An thị xã An Khê; xã Chư Pơng huyện Chư Sê; xã Ia Drang, Ia Phìn, Ia Băng huyện Chư Prông; xã Ia HRú huyện Chư Pưh; xã Ia Sol huyện Phú Thiện; xã Ia Rtô thị xã Ayun Pa; xã Phú Cần huyện Krông Pa và xã Nghĩa An, xã Đông thuộc huyện Kbang. Các xã trên đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện chủ trì, phối hợp với văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận những xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đồng thời tổ chức việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt./.

Lệ Xuân, Cao Duy


Lượt xem: 142

Trả lời