Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 77 dự án chăn nuôi

Cập nhật 06/10/2023, 10:10:48

Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai có591 trang trại chăn nuôi bò, heo, gia cầm; trong đó chú trọng áp dụng công nghệ cao, các tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng… góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư cho 77 dự án chăn nuôi với tổng diện tích hơn 2.415ha; tổng vốn đăng ký hơn 12.340 tỷ đồng. Hiện đã có 27 dự án đi vào hoạt động với 62.154 con bò, 225.300 con heo. Để nâng cao chất lượng hoạt động chăn nuôi, tỉnh Gia Lai đã xây dựng được 6 chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp và người chăn nuôi với tổng số 176 trại liên kết; 7 hợp tác xã liên kết với các hộ sản xuất theo chuỗi; 11 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn Viet GAP và 1 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn Global GAP.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 6

Trả lời