Gia Lai: 91 trong tổng số 143 làng đồng bào DTTS đăng ký xây dựng NTM đã đạt tiêu chí về thu nhập

Cập nhật 18/10/2021, 09:10:23

 Hỗ trợ phát triển sản xuất được xem là một trong những giải pháp giúp người dân ở các xã xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là các làng đồng bào DTTS tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Trong hơn 03 năm qua, thực hiện xây dựng NTM trong đồng bào DTTS theo Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, tại các làng đồng bào DTTS đăng ký xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai cho người dân như: Dự án liên kết theo tiêu chuẩn 4C, mô hình sản xuất lúa nước chất lượng cao, mô hình trồng cây sầu riêng xen vườn cà phê, mô hình trồng điều ghép cao sản, mô hình hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản… ; cùng với đó là hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp. Phát triển sản xuất đã giúp người dân tăng thu nhập qua từng năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM đạt 41,29 triệu đồng/người/năm và 91 trong tổng số 143 làng đồng bào DTTS của tỉnh đăng ký xây dựng NTM đã đạt tiêu chí về thu nhập./.

 Mỹ Tiến, Phi Long


Lượt xem: 7

Trả lời