Gia Lai – 11/14 khoản thu nội địa của 6 tháng đầu năm 2018 đạt và vượt tiến độ

Cập nhật 11/7/2018, 14:07:04

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt hơn 2.251 tỷ đồng; trong đó các khoản thu nội địa ước đạt 2.183 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán TW giao, 54,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng ghi nhận là 11 trong tổng số 14 khoản thu nội địa đạt và vượt tiến độ, đó là: Thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu thuế thu nhập cá nhân; thu phí và lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu xổ số kiến thiết; và thu từ các biện pháp tài chính. Bằng nhiều giải pháp đề ra cho các ngành và địa phương, tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách năm 2018 đạt 4.500 tỷ đồng./.

 Mỹ Tiến, Thanh Sáng


Lượt xem: 18

Trả lời