Gia Lai: 105/220 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

Cập nhật 31/1/2023, 08:01:28

Gắn việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đã có 105/220 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Gia Lai đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (đạt  47,72%); trong đó thị xã Ayun Pa là địa phương có tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 100%. 115/220 xã, phường, thị trấn còn lại không đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (trong đó 110 xã, phường, thị trấn không đạt do bị liệt tiêu chí số 3 về trẻ em bị xâm hại và tiêu chí số 5 về trẻ em bị tai nạn, thương tích). Mô hình xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện không chỉ tạo môi trường sống an toàn, thân thiện để mọi trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện mà còn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội đối với trẻ em cũng như tăng cường các nguồn lực để góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em./.

 Mỹ Tiến, Duy Linh


Lượt xem: 8

Trả lời