Đức Cơ tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật 15/8/2022, 16:08:30

Hội Nông dân huyện Đức Cơ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 – 2022.

Trong 5 năm qua, số lượng hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi hàng năm tăng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 2 đến 3% mỗi năm. Hội Nông dân huyện đã ký kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết vốn vay cho hơn 2.000 hội viên với tổng dư nợ hơn 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, hàng trăm hội viên nông dân huyện Đức Cơ được vay vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, toàn huyện đã có 3.350 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có hơn 50 hộ đạt mức thu nhập bình quân hàng năm từ 500 triệu đồng trở lên. Tại Hội nghị, UBND huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho 23 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trong giai đoạn 2017-2022. Hội nông dân huyện cũng trao danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cho 67 hội viên./.

CTV Minh Châu (Huyện Đức Cơ)


Lượt xem: 10

Trả lời