Đức Cơ phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Cập nhật 17/5/2018, 08:05:12

Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương lớn của ngành GD&ĐT nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp đồng bộ… đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cùng với các địa phương trong tỉnh, để xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình, những năm qua, huyện Đức Cơ đã có nhiều nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay,  huyện Đức Cơ đã có 14 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, và đang tiếp tục phấn đấu đến năm 2020 số trường đạt chuẩn sẽ chiếm 50% tổng số trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện chỉ tiêu nâng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia hàng năm, ngành GD&ĐT huyện Đức Cơ xác định cụ thể từng tiêu chí của mỗi đơn vị trường để tập trung đầu tư, không phấn đấu chung chung. Trong những tiêu chuẩn xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thì phần lớn đều gặp khó về cơ sở vật chất, trong khi nguồn đầu tư có hạn. Để giải quyết thực trạng trên, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tranh thủ huy động các nguồn vốn đồng thời cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tu sửa khuôn viên trường lớp học, tạo cảnh quan môi trường giáo dục tốt nhất.

Thầy Dương Mai – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ia Din, Đức Cơ cho biết: “Hiện tại thì nhà trường đang nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2020 của ngành giáo dục huyện. Chúng tôi đang được đầu tư xây dựng thêm một số phòng học bộ môn; cùng với đó sẽ kêu gọi sự đóng góp xã hội hóa để xây dựng sân trường, khuôn viên , phấn đấu để đạt chuẩn”.

 Theo lộ trình đề ra, trong năm 2018, huyện Đức Cơ phấn đấu có 5 trường, năm 2019 có 4 trường và đến năm 2020 sẽ có thêm 1 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 24, chiếm 50% tổng số trường trên địa bàn huyện. Do vậy ngành GD&ĐT đã đưa ra kế hoạch thực hiện cụ thể trong quá trình phấn đấu đạt các tiêu chí mới và giữ vững các tiêu chí ở các trường đã đạt chuẩn.

Cô Huỳnh Thị Quý – Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đức Cơ cũng nói: “Trường chúng tôi đã đạt chuẩn rồi, nhưng theo quy định thì 5 năm sẽ kiểm tra lại, do vậy chúng tôi quyết tâm giữ vững các tiêu chuẩn đã đạt được. Chúng tôi đang được hỗ trợ kinh phí để xây thêm bể bơi và một số hạng mục khác. Chúng tôi cũng đề ra hướng phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 trong thời gian tới”.

Ông Võ Công Dương – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ cho biết: “Để lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có hiệu quả, thời gian tới  phòng sẽ tham mưu với các ngành chức năng tăng cường đầu tư cho giáo dục, đồng thời chỉ đạo các trường nằm trong lộ trình bằng nỗ lực của mình vận động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thêm các trang thiết bị. Tuy nhiên, để các trường thuận lợi hơn trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn, các xã cần quan tâm, chủ động ưu tiên nguồn lực đầu tư và tạo cơ hội xã hội hóa”.

Việc đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện Đức Cơ đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường. Cùng với việc huy động các nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ngành GD&ĐT huyện đang tăng cường các giải pháp phát huy nội lực của các đơn vị trường trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng trường học chuẩn theo kế hoạch đã đề ra./.

Ngọc Ánh, Piên


Lượt xem: 37

Trả lời