Đức Cơ có gần 3.400 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật 30/1/2023, 10:01:56

 Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Đức Cơ, tạo động lực để bà con nông dân vươn lên làm giàu.

Năm 2022, trên địa bàn huyện có gần 3.400 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, hơn 2.800 hộ có lợi nhuận 100-200 triệu đồng, gần 350 hộ có lợi nhuận trên 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, gần 150 hộ có lợi nhuận trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, 27 hộ có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Để giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã nhận ủy thác từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh 1,2 tỷ đồng cho 46 hội viên vay vốn triển khai 4 dự án trồng và chăm sóc cây hồ tiêu, chăn nuôi heo thịt; Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện với 620 triệu đồng đã hỗ trợ cho 23 hội viên vay để triển khai dự án trồng và chăm sóc cây cà phê. Phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, lôi cuốn, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Hàng năm, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là những tấm gương sáng của tinh thần vượt khó, quyết chí làm giàu chính đáng./.

 Nhâm Dung,  R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời