Dự kiến sản lượng hồ tiêu của huyện Chư Sê niên vụ 2017-2018 sẽ giảm từ 20-25% so với niên vụ trước

Cập nhật 22/3/2018, 16:03:09

Đến thời điểm giữa tháng 3/2018, khoảng 50% diện tích hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sê đã được người dân thu hoạch với năng suất bình quân ước đạt khoảng 31 tạ/ha.

Mặc dù đã có hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chuyên môn về các biện pháp phòng trừ đến người dân để áp dụng phòng trừ có hiệu quả các bệnh trên cây hồ tiêu, tuy nhiên tình hình sâu bệnh trên cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sê trong niên vụ tiêu 2017-2018 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với các loại bệnh như rệp sáp gốc, vàng lá, bệnh tuyến trùng và bệnh thán thư lá. Đến thời điểm giữa tháng 3/2018, khoảng 50% diện tích hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sê đã được người dân thu hoạch với năng suất bình quân ước đạt khoảng 31 tạ/ha. Tuy nhiên với nhiều vườn tiêu bị sâu bệnh gây hại và nhiều diện tích già cỗi năng suất thấp nên dự kiến sản lượng tiêu của niên vụ 2017-2018 ở địa phương sẽ giảm từ 20-25% so với niên vụ trước. Năng suất giảm và giá thu mua hiện cũng giảm nên người trồng tiêu ngày càng khó khăn hơn./.

 Mỹ Tiến, Đặng Trà


Lượt xem: 25

Trả lời