Dự kiến các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ kết thúc niên vụ 2022-2023 vào cuối tháng 5/2023

Cập nhật 04/4/2023, 16:04:16

Phát huy có hiệu quả các lợi thế về tài nguyên đất đai và điều kiện khí hậu, những năm qua tỉnh Gia Lai đã hình thành các vùng cây trồng theo hướng tập trung, tạo nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà máy chế biến phát huy được công suất thiết kế, tạo ra các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đóng góp phần lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp nói chung và giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến nói riêng của tỉnh.

Riêng đối với chế biến tinh bột sắn, hiện trên địa bàn tỉnh có 05 nhà máy chế biến đi vào hoạt động với tổng công suất 1.250 tấn thành phẩm/ngày. Theo số liệu báo cáo của Sở Công thương Gia Lai, sản lượng tinh bột sắn chế biến trong quý 1/2023 ước đạt 72.552 tấn (đạt 26,1% kế hoạch năm và tăng 45,25% so với cùng kỳ năm 2022). Là địa phương có diện tích sắn nguyên liệu lớn nhất cả nước (với hơn 81.000 ha, diện tích bằng 15,5% và sản lượng bằng 15,4% cả nước); đến thời điểm này, diện tích sắn tại các địa phương trong tỉnh cũng đã được thu hoạch và dự kiến các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh cũng sẽ kết thúc niên vụ 2022-2023 vào cuối tháng 5/2023./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 3

Trả lời