Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

Cập nhật 17/12/2013, 07:12:09

Đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh- Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cùng các thành viên trong đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới” và Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật”; Chỉ thị 46 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

 

Đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh  làm việc với phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh- Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) và Đề án “đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực. Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này. Đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo và lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng với nhiều tác phẩm được sáng tác có giá trị mang đậm dấu ấn về Gia Lai và Tây Nguyên, đã góp phần định hướng các giá trị chân- thiện- mỹ trong xã hội, đồng thời đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu, các biểu hiện tiêu cực và những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Thực hiện Chỉ thị 46 của Ban Bí thư (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại vào địa bàn tỉnh; giám sát thường xuyên các hoạt động văn hóa trên lĩnh vực dịch vụ văn hóa, quảng cáo và các dịch vụ Internet; đồng thời tích cực triển khai công tác bảo tồn văn hóa dân tộc… Các ý kiến tại buổi làm việc đã phân tích đánh giá kết quả và những tồn tại hạn chế, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; việc thực hiện các chế độ chính sách trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; công tác đầu tư cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; đồng thời gợi mở, đề xuất các giải pháp để đưa công tác văn học nghệ thuật của tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

 

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 45

Trả lời