Đồng chí Ksor Phước làm việc tại huyện Chư Prông và Đăk Đoa về chính sách dân tộc

Cập nhật 27/8/2014, 16:08:49

Huyện Chư Prông và Đăk Đoa cần chú trọng giải quyết đất ở, đất sản xuất, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Đây là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ksor Phước – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII tại buổi làm việc với chính quyền 2 địa phương ngày 27/8. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thế Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Đào Xuân Liên – PCT UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Ksor Phước, làm việc tại huyện ChưPrông.

 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song huyện Chư Prông và Đăk Đoa đã quan tâm, thực hiện tốt chính sách dân tộc tại địa phương. Đặc biệt, các chương trình như 134, 135, 167, 168 và các chính sách khác được chú trọng triển khai đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cũng như giữ vững an ninh trật tự vùng nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tại huyện Chư Prông và Đăk Đoa vẫn còn ở mức cao; nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất sản xuất; phương thức canh tác lạc hậu; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng diễn biến phức tạp… Bên cạnh đó, tình hình di dân tự do dù đã được các cấp ngành triển khai quyết liệt, song vẫn tiếp tục diễn ra, trong đó “ điểm nóng” là huyện Chư Prông, bởi theo khảo sát, đến thời điểm này đã có 3.935 hộ/ 10.184 khẩu di cư tự do đến địa phương sinh sống….

 

Trong chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện Đăk Đoa có 1 xã đạt 14 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 14 xã đạt từ 1 đến 11 tiêu chí. Riêng huyện Chư Prông  có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 18 xã còn lại đạt từ 6 đến 13 tiêu chí. Huyện cũng phấn đấu đến cuối năm 2014 có 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ksor Phước đánh giá cao những kết quả mà 2 huyện Chư Prông và Đăk Đoa đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, cũng như thực hiện các chính sách chăm lo nâng cao đời sống, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Đồng chí Ksor Phước cho biết: Thời gian tới, song song với vấn đề duy trì, phát triển diện tích cây công nghiệp, 2 địa phương cần chú trọng phát triển nền nông nghiệp và lấy nông nghiệp làm thế mạnh lâu dài. Đồng thời phải đưa khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi giống cây con phù hợp. Bên cạnh đó, các địa phương cần giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó đồng chí đặc biệt lưu ý đến việc gắn kết hộ, giúp nhau phát triển kinh tế giữa người kinh và đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đồng chí Ksor Phước cũng đề nghị chính quyền các địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cũng như thay đổi tập quán sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nền sản xuất này đủ sức tham gia vào nền kinh tế thị trường. Ngoài ra cũng cần nâng cao năng lực lãnh đạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc thiểu số và coi đây là nhiệm vụ then chốt.

 

Đề cập đến vấn đề xây dựng Nông thôn mới, đồng chí đề nghị các địa phương cần chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí gắn với xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ vấn đề di dân tự do, tránh tình trạng mất an ninh trật tự vùng nông thôn…/.

Đoàn Bình-Thanh Sáng


Lượt xem: 54

Trả lời