Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội ĐH đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 01/6/2020, 16:06:12

Sáng nay (1/6), Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên đã quán triệt một số nội dung, tinh thần, phương pháp làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thẳng thắn nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội diễn ra đúng yêu cầu, mục đích.

Sau khi nghe ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí thành viên Tổ công tác số 2 đối với dự thảo các văn bản: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Tổ công tác đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đồng chí Thành viên Tổ công tác, tổng hợp, tu chỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến lần cuối.

Đồng chí Hồ Văn Niên cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung. Về báo cáo chính trị, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh điều chỉnh lại cho phù hợp, đảm bảo tính bao quát theo từng loại hình đang quản lý, bổ sung một số nội dung liên quan đến phụ lục, tiêu đề, tình hình nội bộ của Đảng bộ, đánh giá hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng lại chương trình trọng tâm của Đảng ủy khối, cần phải cụ thể hơn. Về báo cáo kiểm điểm phải cụ thể hóa công tác chỉ đạo, lãnh đạo. Đối với dự thảo nghị quyết phải đảm bảo tính cô đọng dựa trên báo cáo chính trị, từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình hành động cần bám sát phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng và quan trọng là phải có lộ trình thực hiện cho những chương trình trọng tâm.

Đồng chí Hồ Văn Niên cũng đưa ra một số gợi ý về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo tính khoa học, hợp lý, đúng quy trình. Về thời gian tổ chức Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị tiến hành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu là từ 26-28/8.

Hồng Uyên, R’Piên


Lượt xem: 32

Trả lời