Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về chính sách hỗ trợ lao động người DTTS

Cập nhật 14/9/2022, 10:09:20

Sáng nay, (14/9) Đoàn khảo sát Ban dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với Sở Tài Chính về “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Bà Đinh Thị Giang – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo Sở Tài chính, đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 12 tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được cấp dự toán kinh phí hỗ trợ, trong đó có 07 doanh nghiệp nhà nước, 01 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 04 đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 2021 là gần 32 tỷ đồng từ (Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu). Tỷ lệ quyết toán đạt 141,6%.Riêng năm 2022 dự toán cấp phát hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, nguồn sự nghiệp kinh tế.

Nhìn chung chính sách đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc đóng bảo hiểm, đào tạo nghề; khuyến khích tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế nhiều đại biểu cho rằng: Việc xây dựng dự toán hàng năm là chưa sát với thực tế; nhiều đơn vị bố trí, sắp xếp trình độ năng lực chưa phù hợp; tình trạng bỏ việc của lao động dân tộc thiểu số khá nhiều nên số lượng lao động còn biến động lớn; việc lập dự toán và quyết toán thực tế còn chênh lệch cao.

Kết luận buổi làm việc bà Đinh Thị Giang – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thống nhất với báo cáo Sở Tài chính, với ý kiến của các thành viên đoàn khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất phù hợp trong việc thực thi chính sách trong thời gian tới để trình lên Thường trực HĐND tỉnh./.

Kim Ngân, Mạnh Hà


Lượt xem: 3

Trả lời