Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh tại huyện Ia Grai

Cập nhật 17/3/2018, 15:03:22

Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh trong 2 năm 2016 và 2017, ngày 16/3, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Ia Grai.

Qua kiểm tra tại cơ sở và làm việc với huyện, các thành viên trong Đoàn Giám sát đã đánh giá cao khi mà huyện Ia Grai đã nghiêm túc triển khai những kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh và có chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực. Qua đây, Đoàn Giám sát cũng đề nghị huyện cần tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa”. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực và tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân để hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra; đồng thời, có kế hoạch cụ thể chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đối với các kiến nghị của huyện Ia Grai, Đoàn Giám sát đã tổng hợp và yêu cầu huyện chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về HĐND tỉnh tổng hợp để có ý kiến với các ngành liên quan giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện ở cơ sở./.

 Đức Hải


Lượt xem: 18

Trả lời