Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Chư Păh

Cập nhật 04/10/2023, 11:10:01

Sáng 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên-Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Chư Păh. Cùng đi còn có các đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Rơ Châm H’Phik, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Păh. Tham gia cùng đoàn khảo sát còn có Thường trực HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh.

Trước khi làm việc với đại diện lãnh đạo của huyện Chư Păh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của huyện. Tại đây đoàn đã ghi nhận nhiều hoạt động đã được quan tâm như: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ thục và trả kết quả thục tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Theo báo các của UBND huyện Chư Păh, từ tháng 1/2022 đến 30/07/2023 toàn huyện đã tiếp nhận 18.187 hồ sơ. Trong đó, có 11.408 liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai. Đã giải quyết 16.420 hồ sơ, trong đó có trên 3.200 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý trên 7.800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 152 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và gần 5.200 hồ sơ giao dịch bảo đảm. Hồ sơ chưa được giải quyết là 291 hồ sơ; tồn đọng 42 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã yêu cầu đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Păh và các đơn vị liên quan làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nói chung, việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai nói riêng. Làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chưa giải quyết những hồ sơ tồn đọng; việc sử dụng phần mềm quản lý cơ sở giữ liệu về đất đai; đánh giá đúng mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.v.v…Đây là những cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nói chung, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai nói riêng./.

Hữu Lanh – Minh Trung


Lượt xem: 7

Trả lời