Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm việc tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 26/10/2022, 18:10:51

Chiều nay, (26/10) đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), do đồng chí Hoàng Minh Phương – Phó Cục trưởng, Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại tỉnh Gia Lai. Tham gia buổi làm việc về phía địa phương có đồng chí: Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, GĐ Sở VH-TT&DL, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai cho biết: Những năm qua, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh đã phát huy được tính toàn dân, toàn diện; có nhiều mô hình hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: “Kho thóc tình thương”, “Gia đình hạnh phúc”; Nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phát triển du lịch cộng đồng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa”…

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 79,62% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 85,66%, thôn làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hoá; 77,99%, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Có 141/182 xã đạt văn hóa nông thôn mới. Có 29 tập thể, 22 cá nhân vinh dự được biểu dương, khen thưởng cấp nhà nước; 27 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 51 tập thể, 84 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phó Cục trưởng, Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Minh Phương đánh giá cao kết quả Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai đã đạt được. Đặc biệt là việc xây dựng các thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với giáo dục truyền thống và khai thác du lịch cộng đồng của tỉnh. Đồng chí mong muốn, Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình mới nhất là cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Kiến nghị với đoàn công tác, GĐ Sở VH-TT&DL Trần Ngọc Nhung mong muốn: Các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, đầu tư trang thiết bị cho các làng văn hóa, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ đời sống của nhân dân. Tăng cường đầu tư dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Kim Ngân – Mạnh Hà


Lượt xem: 13

Trả lời